Home - Producten - Over ons - Contact
Gert Jacobusse
In 2012 ben ik begonnen met Rogatio, maar mijn interesse in data analyse gaat veel verder terug. Hieronder een beknopt Curriculum Vitae, zie ook linkedin.

1999-2003 opleiding organisatiepsychologie, Universiteit Leiden - specialiteit methoden en technieken (psychometrie)

2003-2007 statisticus, TNO - vragenlijst onderzoek, adaptief testen en multilevel analyse voor epidemiologisch onderzoek

2007-2016 data scientist, Nederlands Forensisch Instituut - ontwikkelen van datagestuurde modellen voor het herkennen van fraude en criminaliteit

sinds 2016 docent, HZ University of applied sciences - realiseren van een lectoraat Data Science binnen de ICT opleiding


Werkwijze

Voor een nieuwe opdrachtgever begin ik meestal met een klein project, waarin bij voorkeur alle aspecten aan bod komen: vraagstelling, data verzameling, analyse en toepassen van het resultaat. Dat is een goede manier om kennis te maken en te zien of een lange termijn samenwerking zinvol is.

Ik werk graag nauw samen met de eindgebruikers van mijn analyse, zodat er korte lijntjes zijn om te communiceren over wensen en verwachtingen. Door regelmatig overleg met inhoudelijk of technisch experts van mijn opdrachtgever kan ik voortbouwen op bestaande expertise, en bovendien mijn eigen kennis overdragen.


Neem per e-mail contact op via info@rogatio.nl